ភោជនីយដ្ឋាន ឡេមិនក្រាស

ភោជនីយដ្ឋានឡេមិនក្រាស ស្ថិតនៅជាន់ទី1ផ្នែកខាងឆ្វេងនៃអគាររមណីយដ្ឋាន និងត្រូវបានរៀបចំតុបតែងតាមលក្ខណៈទំនើប អាចគយគន់ទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនៃច្រកចូលរមណីយដ្ឋាន។ ភោជនីយដ្ឋាន បើកបម្រើជូន24ម៉ោង ជាមួយនឹងជម្រើសអាហារដ៏សម្បូរបែបតាមបែបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុប។

រួបភាព ភោជនីយដ្ឋាន ឡេមិនក្រាស

ត្រឡប់ បន្ទាប់ កក់ឥឡូវនេះ
Noodle Bar Noodle Bar