ភ្នំបូកគោមានរយៈពេលធ្វើដំណើរប្រមាណជាជាង2ម៉ោងពីរាជធានីភ្នំពេញ និងប្រមាណ1ម៉ោង30នាទីពីក្រុងព្រះសីហនុ។

ចម្ងាយ
 • ពីជើងភ្នំ ដល់ បដិមាលោកយាយម៉ៅ 21 គម
 • ពីជើងភ្នំ ដល់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 30គម
ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
 • ពីភ្នំពេញ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 180គម រយៈពេល2ម៉ោង តាមផ្លូវជាតិលេខ3
 • ពីខេត្តកែប ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 60គម រយៈពេល40នាទី តាមផ្លូវលេខ 33
 • ពីខេត្តកោះកុង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 250គម រយៈពេល4ម៉ោង តាមផ្លូវលេខ48 ផ្លូវជាតិលេខ4និង3
 • ពីក្រុងព្រះសីហនុ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 135គម រយៈពេល1ម៉ោង30នាទី តាមផ្លូវជាតិលេខ4និង3
 • ពីកំពង់ឆ្នាំង ទៅកាន់ រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 250គម រយៈពេល3ម៉ោង30នាទី តាមផ្លូវជាតិលេខ5និង3
 • ពីបាត់ដំបង ទៅកាន់រមណីយដ្ឋាន ឋានសួគ៌បូកគោ 470 គម រយៈពេល7ម៉ោងតាមផ្លូវជាតិលេខ5និង3
 • ពីបន្ទាយមានជ័យ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 550គម រយៈពេល8ម៉ោង តាមផ្លូវជាតិលេខ5និង3
 • ពីសៀមរាប ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 640គម រយៈពេលម៉ោង9ម៉ោង តាមផ្លូវជាតិលេខ6,5 និង3
 • ពីខេត្តកំពង់ធំ ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 340 គម រយៈពេល5ម៉ោង តាមផ្លូវជាតិលេខ6និង3
 • ពីខេត្តកំពង់ចាម ទៅកាន់រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ 280គម រយៈពេល4ម៉ោងនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ6និង3
ពីប្រទេសវៀតណាម

តាមផ្លូវអាកាស

 • ជើងហោះហើរ3លើកក្នុងមួយថ្ងៃ ពីទីក្រុងហូជីមិញទៅកាន់ភ្នំពេញ ដោយអាកាសចរណ៍វៀតណាម និងខេមបូឌា អង្គរ អ៊ែរ
 • ជើងហោះហើរ1លើកក្នុងមួយថ្ងៃ ពីទីក្រុងហាណូយ ទៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍វៀតណាម

តាមផ្លូវគោក

 • ពីច្រកព្រំដែនទិញបៀង ទៅកាន់ភ្នំបូកគោ តាមរយៈរថយន្តវីអាយភី រយៈពេលប្រហែលជា3ម៉ោង
 • ពីច្រកព្រំដែនហាទៀង ទៅកាន់ភ្នំបូកគោ តាមរយៈរថយន្តវីអាយភី រយៈពេលប្រហែលជា2ម៉ោង
 • ពីក្រុងហូជីមិញ ទៅភ្នំបូកគោ តាមច្រកព្រំដែន ទិញបៀង តាមរថយន្តវីអាយភី រយៈពេលប្រហែលជា7ម៉ោង
 • ពីក្រុងហូជីមិញ ទៅភ្នំបូកគោ តាមច្រកព្រំដែន ម៉ុកបាយ រយៈពេលប្រហែលជា 8ម៉ោង តាមរថយន្តវីអាយភី និង9ម៉ោងតាមរថយន្តក្រុង។
ពីប្រទេសថៃ

តាមផ្លូវអាកាស

 • ជើងហោះហើរ3លើកក្នុងមួយថ្ងៃ ពីបាងកក ទៅភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍បាងកកអ៊ែរវេ
 • ជើងហោះហើរ2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពីបាងកក ទៅភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍ថៃអ៊ែរវេ
 • ជើងហោះហើរ1លើកក្នុងមួយថ្ងៃពីបាងកក ទៅភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍ថៃអ៊ែរអេស៊ា

តាមផ្លូវគោក

 • ពីបាងកកទៅភ្នំបូកគោតាម ហាកលេក (ខេត្តត្រាត)ឬ ច្រកចាំយាម(ខេត្តកោះកុង) រយៈពេលប្រហែលជា 11 ម៉ោងតាមរថយន្តក្រុង
 • ពីច្រកព្រំដែន ហាតលេកឬចាំយាម( ត្រាតឬកោះកុង) ទៅកាន់ភ្នំបូកគោ រយៈពេលប្រហែលជា4ម៉ោងតាមរថយន្តក្រុង
 • ពីអារញ្ញប្រាថេតឬប៉ោយប៉ែតទៅកាន់ភ្នំបូកគោ រយៈពេលប្រហែលជា9ម៉ោង តាមរថយន្តក្រុង
 • ពីខេត្តចន្ទប៊ុរី តាមព្រំដែន បានផាកាដឬច្រកព្រំដែនព្រហ្ម (ខេត្តប៉ៃលិន) ទៅបាត់ដំបង រយៈពេលប្រហែល 3ម៉ោង30នាទី។ ពីបាត់ដំបង ទៅភ្នំបូកគោ រយៈពេល6ម៉ោង 30នាទី។
 • ពីខេត្តឈុនប៊ុរី តាម ដុនឡេម ឬ កំរៀង ទៅបាត់ដំបង រយៈពេល3ម៉ោង30នាទី។ ពីបាត់ដំបងទៅភ្នំបូកគោ រយៈពេល6ម៉ោង30នាទី។
ពីប្រទេសចិន និង តៃវ៉ាន់

តាមផ្លូវអាកាស

 • ជើងហោះហើរ១០លើកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីក្វាងចូវ ទៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍ឆាយណាសៅថើនអ៊ែរឡាញ
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពី ទីក្រុងសៀងហៃ ទៅរាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍សៀងហៃអ៊ែរឡាញ
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពីទីក្រុងប៉េកាំង ទៅ រាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍ឆាយណា សៅថើន អ៊ែរឡាញ
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពីទីក្រុងហុងកុងមករាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍ ដ្រាហ្កុន អ៊ែរ
 • ជើងហោះហើរ 3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពីណាននីង មករាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈអាកាសចរណ៍ឆាយណា អ៊ីស្ទើន អ៊ែរឡាញ
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់សប្តាហ៍ពីទីក្រុងតៃប៉ិ មករាជធានីភ្នំពេញ តាមរយៈ អាកាសចរណ៍អ៊ីវ៉ា អ៊ែរ
 • ជើងហោះហើរ3លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍ ពីទីក្រុងតៃប៉ិ មករាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍ឆាយណា
ពីប្រទេសសឹង្ហបុរី និងម៉ាឡេស៊ី
 • ជើងហោះហើរ12លើកជារៀងរាល់សប្តាហ៍ ពីទីក្រុងសាំងហ្កាពួរ មករាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៌ស៊ីលអ៊ែរ
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពីទីក្រុងសាំងហ្កាពួរ មករាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍ ចេតស្តារ អាស៊ី
 • ជើងហោះហើរ ជារៀងរាល់ថ្ងៃពីកូឡាឡាំពួរ មករាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ា
 • ជើងហោះហើរជារៀងរាល់ថ្ងៃពីកូឡាឡាំពួរមករាជធានីភ្នំពេញ តាមអាកាសចរណ៍អ៊ែរ អេស៊ា
ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងទិដ្ឋការ

សូមទាក់ទងគេហទំព័រ៖ www.evisa.mfaic.gov.kh