ទទួលយកបទពិសោធថ្មីនៅរមណីយដ្ឋានលើកំពូលភ្នំដំបូងគេបង្អស់និងតែមួយគត់នៅក្នុងមហាអនុតំបន់ទន្លេមេគង្គ ជាមួយនឹងទេសភាពដ៏ស្រស់បំព្រងនិងអាកាសធាតុត្រជាក់គ្រប់រដូវកាលនៅលើភ្នំបូកគោនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ រមណីយដ្ឋានឋានសួគ៌បូកគោ មានរយៈពេលធ្វើដំណើរប្រមាណ45នាទី ពីក្រុងកំពត និង 170នាទី ពីរាជធានីភ្នំពេញ។