ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ្វេ

ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ្វេ ស្ថិតនៅជាន់ទី2 រៀបចំតុបតែងឡេីងយ៉ាងស្រស់ស្អាត ប្រកបដោយបរិយាកាសដ៏មនោរម្យ បម្រើជូននូវអាហារ នំ បង្អែម និងការ៉េមដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាច្រើនប្រភេទតាមបែបអន្តរជាតិ ធ្វើឡើងដោយចុងភៅដែលមានបទពិសោធនិងថ្វីដៃស្ទាត់ជំនាញ។

រូបភាព ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ

Big Buffet ត្រឡប់ បន្ទាប់ កក់ឥឡូវនេះ
Big Buffet Big Buffet Big Buffet