ភាពយន្ត
តើអ្នកដឹងទេ?
  • នៅឆ្នាំ2004 ភាពយន្តកូរ៉េរឿង “R-Point” ត្រូវបានថតនៅប្រទេសកម្ពុជា ហើយភ្នំបូកគោបានក្លាយជាផ្នែកមួយដ៏សំខាន់នៅក្នុងភាពយន្តនោះ។
  • នៅឆ្នាំ 2002 បរិយាកាស ទេសភាព និងអាកាសធាតុរបស់ឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោបានទាក់ទាញចិត្តអ្នកដឹកនាំរឿងនិងតារាសម្តែងហូលីវូដលោកម៉ាត់ ឌីឡុន ឲ្យមកថតភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថា “City of Ghosts”។
  • សម្រស់ដ៏ត្រកាលគ្មានគូប្រដូចរបស់ភ្នំបូកគោ បានអង្រួនព្រះទ័យព្រះបាទនរោត្តម សីហនុ ឲ្យទ្រង់ព្រះនិពន្ធនិងថតភាពយន្តមួយមានចំណងជើងថា «បុប្ផាបូកគោ»នាឆ្នាំ1969។