ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ្វេ

ភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ្វេ ស្ថិតនៅជាន់ទី2 មានទំហំធំទូលាយនិងការរចនាតុបតែងពិេសសប្រកបដោយបរិយាកាសដ៏មនោរម្យ ស័ក្តិសមសម្រាប់ពិធីជប់លៀងជួបជុំធំតូចនានា។ ជាមួយនឹងសិល្បៈនៃការរចនាតុបតែងបន្ថែមរបស់ក្រុមការងារយើង កម្មវិធីរបស់លោកអ្នកនឹងបង្ហាញរូបរាងឡើងយ៉ាងស្រស់ស្អាត ទាក់ទាញ និងថ្លៃថ្នូរ។
ប៊ីកប៊ុហ្វេ អាចរៀបចំទទួលភ្ញៀវបានចំនួន350នាក់។

រូបភាពភោជនីយដ្ឋាន ប៊ីកប៊ុហ្វេ

Big Buffet ត្រឡប់ បន្ទាប់
Big Buffet Big Buffet