ដំណើរកម្សាន្តមួយថ្ងៃឬមួយមួយយប់ពីរថ្ងៃ

រីករាយជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងគ្មានពីរនៃឧទ្យានជាតិព្រះមុនីវង្សបូកគោ និងអគារប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ស្កឹមស្កៃបន្សល់ទុកពីអតីតសម័យ

ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃ តម្លៃ 39 ដុល្លាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ - ដំណើរកម្សាន្តរួមមាន | សូមមើលកម្មវិធីដំណើរកម្សាន្ត
 • សំបុត្ររថយន្តទៅមក
 • អាហារថ្ងៃត្រង់1ពេល សម្រាប់ម្នាក់
 • គូប៉ុងMatch Play តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងម្នាក់
 • រប្រើប្រាស់អីុនធើណិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឋានសួគ័សុខា​ ដោយមិនគិតថ្លៃ
 • មគ្គុទេសក៍និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្ត

**អត្រាតម្លៃនេះ សម្រាប់ភ្ញៀវចាប់ពី 10 នាក់ឡើង
ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់ពីរថ្ងៃ តម្លៃ 88 ដុល្លាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ - ដំណើរកម្សាន្តរួមមាន | សូមមើលកម្មវិធីដំណើរកម្សាន្ត
 • សំបុត្ររថយន្តទៅមក
 • ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ ឋានសួគ័សុខា​ 1យប់នៅបន្ទប់ចំបុី រួមនឹងអាហារពេលព្រឹក
 • អាហារថ្ងៃត្រង់1ពេល កញ្ចប់អាហារថ្ងៃត្រង់1ពេល និងអាហារពេលល្ងាច1ពេល
 • គូប៉ុងMatch Play តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងម្នាក់
 • រប្រើប្រាស់អីុនធើណិតនៅក្នុងសណ្ឋាគារ ឋានសួគ័សុខា​ ដោយមិនគិតថ្លៃ
 • មគ្គុទេសក៍និយាយភាសាខ្មែរ និងអង់គ្លេសក្នុងពេលធ្វើដំណើរកម្សាន្ត

**អត្រាតម្លៃនេះ សម្រាប់ភ្ញៀវចាប់ពី 9 នាក់ឡើង

ទីតាំងចេញដំណើរ៖ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុខា ក្រុងព្រះសីហនុ

មធ្យោបាយនៃការកក់

+ ផ្នែកសេវាកម្ម៖ ស្នាក់នៅសណ្ឋាគារ ឋានសួគ័សុខា​ ខេត្តកំពត
- ទូរស័ព្ទដៃ: (855) 88 335 5608 | 9770 8041 8
- ទូរស័ព្ទ: (855) 33 683 8888 #8308
+ ការកក់តាមសារអេឡិចត្រូនិច៖
- Email: arvmkp@sokhahotels.com / reservationskp@sokhahotels.com

+ ផ្នែកសេវាកម្ម៖ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុខា ខេត្តព្រះសីហនុ
- ទូរស័ព្ទដៃ: (855) 34 935 999| (855) 97 584 6665
+ ការកក់តាមសារអេឡិចត្រូនិច៖
- Email: consv@sokhahotels.com
 •  Booking Form
 • Book Now - Over Night Trip
 • Day Trip's Map