ដំណើរកម្សាន្តមួយថ្ងៃឬមួយថ្ងៃមួយយប់

រីករាយជាមួយនឹងដំណើរកម្សាន្តឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពធម្មជាតិដ៏ស្រស់បំព្រងគ្មានពីរនៃឧទ្យានជាតិភ្នំបូកគោនិងអគារប្រវត្តិសាស្រ្តដ៏ស្កឹមស្កៃបន្សល់ទុកពីអតីតសម័យ

ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃ តម្លៃ 29 ដុល្លាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ - ដំណើរកម្សាន្តរួមមាន | សូមមើលកម្មវិធីដំណើរកម្សាន្ត
 • មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅមក
 • អាហារថ្ងៃត្រង់1ពេល សម្រាប់ម្នាក់
 • គូប៉ុងMatch Play តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងម្នាក់
 • រប្រើប្រាស់អីុនធើណិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានដោយមិនគិតថ្លៃ
 • មគ្គុទេសក៍និយាយភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសក្នុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនាចរ

**អត្រាតម្លៃនេះ សម្រាប់ភ្ញៀវចាប់ពី 10 នាក់ឡើង
ដំណើរកម្សាន្តរយៈពេលមួយថ្ងៃមួយយប់ តម្លៃ 76 ដុល្លាសម្រាប់មនុស្សម្នាក់ - ដំណើរកម្សាន្តរួមមាន | សូមមើលកម្មវិធីដំណើរកម្សាន្ត
 • មធ្យោបាយធ្វើដំណើរទៅមក
 • អាហារថ្ងៃត្រង់1ពេល សម្រាប់ម្នាក់
 • គូប៉ុងMatch Play តម្លៃ10ដុល្លារក្នុងម្នាក់
 • ប្រើប្រាស់អីុនធើណិតនៅក្នុងរមណីយដ្ឋានដោយមិនគិតថ្លៃ
 • មគ្គុទេសក៍និយាយភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសក្នុងពេលធ្វើដំណើរទស្សនាចរ

**អត្រាតម្លៃនេះ សម្រាប់ភ្ញៀវចាប់ពី 9 នាក់ឡើង

ទីតាំងចេញដំណើរ៖ រមណីយដ្ឋានឆ្នេរសុខា ក្រុងព្រះសីហនុ

មធ្យោបាយនៃការកក់

+ ការកក់ដោយផ្ទាល់៖
- ទូរស័ព្ទដៃ: (855) 8833 5560 8 | 9770 8041 8
- ទូរស័ព្ទ: (855) 33 683 8888 #8308
+ ការកក់តាមសារអេឡិចត្រូនិច៖
- Email: arvmkp@sokhahotels.com / reservationskp@sokhahotels.com
 •  Booking Form
 • Book Now - Over Night Trip
 • Day Trip's Map