ឡឺបូកគោផាលេស សាច់អាំង

សូមស្វាគមន៍ សម្រាប់បទពិសោធថ្មីនៃការកម្សាន្តសប្បាយរបស់អ្នកជាមួយនឹងការទទួលទានសាច់អាំងនៅខាងមុខសណ្ឋាគារចាស់ ឡឺបូកគោផាលេស។ ជាមួយនឹងការផ្តល់ជូននូវអាហារសមុទ្រ សាច់គោ សាច់ត្រី និងបន្លែស្រស់ៗ ព្រមជាមួយនឹងបរិយាកាសដ៏ល្អគ្មានពីរនៅលើភ្នំបូកគោ ក្រោមជំនោត្រជាក់ត្រសៀកៗ បទពិសោធថ្មីមួយនេះ គឺពិតជាអនុស្សាវរីយ៍ដែលមិនអាចបំភ្លេចបាន។

រូបភាពឡឺបូកគោផាលេស សាច់អាំង

Le Bokor Palace BBQ ត្រឡប់ បន្ទាប់
Le Bokor Palace BBQ Le Bokor Palace BBQ Le Bokor Palace BBQ